top of page

Heimolähetystyö – evankeliointi – seurakuntien istuttaminen – suuret evankeliumikampanjat – opetuslapseus

 

20. elokuuta 2023

Planeetalla on miljoonia pimeydessä eläviä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Yksi tällainen maa on 1,4 miljardin asukkaan Intia, joka on väkiluvultaan maailman suurin, mutta yhä saavuttamaton. Useimmat intialaiset ovat taikauskoisia ja harjoittavat vaarallisia uskonnollisia perinteitä, erityisesti maaseudun kukkuloilla asuvat heimot.


Raporttien mukaan Intiassa asuu 104 miljoonaa heimoa, jotka on luokiteltu 700 viralliseen etniseen ryhmään, ja lisäksi on tuhansia tuntemattomia etnisiä ryhmiä. Useat vahingolliset ja syrjivät uskonnolliset tavat ja perinteet hallitsevat heitä – esimerkiksi ihmisten ja jopa lasten uhraaminen. Lisäksi Intian heimot kohtaavat äärimmäistä köyhyyttä ja vaikeuksia maantieteellisen, lääketieteellisen, koulutuksellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin vuoksi. Siksi nämä heimot ovat edelleen maailman hyljeksityimpiä ihmisryhmiä.


Jeesukseen keskittyvä ensisijainen visiomme on tavoittaa evankeliumilla jokainen näistä saavuttamattomista ihmisryhmistä käyttämällä humanitaarista apua ovien avaamiseen. Strategiamme on nelijakoinen:


  1. Pyrimme saavuttamaan jokaisen saavuttamattoman kylän täyttämällä heidän perustarpeensa humanitaarisen työn kautta, julistamalla heille evankeliumia ja istuttamalla kyliin seurakuntia.

  2. Koulutamme paikallisia ja tuemme heitä evankeliointiin, seurakuntien istuttamiseen ja opetuslapseuttamiseen keskittyvien koulutusohjelmien kautta.

  3. Järjestämme suuria evankeliumikampanjoita eristettyjen intialaiskylien lähellä ja saavutamme maailman kansoja Christ for all Nations -järjestön nuortenkampanjoiden sekä Firecamp-evankeliumikoulutusleirien kautta.

  4. Perustamme kouluja ja sairaaloita, jotta saamme aikaan suuren ja pitkäaikaisen vaikutuksen Intian heimoalueilla.


Muutaman viime vuoden aikana olemme nähneet, kuinka sadat kylät ja tuhannet ihmiset ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veren kautta. Nyt on valtavan sadonkorjuun aika!


Rukoile – liity – harjoittele – istuta – tue meitä!Lähetysmatka Etelä-Aasian heimoalueille ja kolmen illan evankeliumikampanja

 

12. joulukuuta 2023

Kiitos paljon arvokkaista rukouksistanne ja jatkuvasta tuestanne. Haluamme kiitollisina kertoa rukoustenne vaikutuksista Redemption Road -evankeliumikampanjassamme joulukuussa 2023.


Ensimmäisenä päivänä vierailimme tytärseurakunnissamme. Tiimimme jakautui kahteen ryhmään, niin että pääsimme käymään yhteensä neljässä seurakunnassa eri puolilla kaupunkia. Saarnasimme, rohkaisimme paikallisia uskovia ja paransimme sairaita Jeesuksen nimessä.


Sunnuntaipäivän merkitys korostui, kun myös paikallisen uskonnon kannattajia tuli jumalanpalveluksiimme kuultuaan lähetystyöntekijöiden saapumisesta heidän asuinalueilleen. Viimeisessä jumalanpalvelussamme ei-kristitty nainen parani tuberkuloosista, kun laskimme kättemme hänen päälleen ja rukoilimme Jeesuksen nimessä!


Seurakunnat tulivat hyvin siunatuiksi ja kertoivat, miten evankeliumin voimallinen sanoma ja parantumistodistukset johtivat heidät palaamaan ensirakkauteensa Jeesuksen luokse.


Toisena päivänä matkustimme saavuttamattomiin heimokyliin jakamaan evankeliumia. Jakauduimme kahteen ryhmään ja vierailimme neljässä heimokylässä.


Ensimmäisessä kylässä, jossa Wesleyn johtama ryhmä vieraili, noin puolet kylän asukkaista tuli uskoon – mukaan lukien kyläpäällikkö, joka ensin koki yliluonnollisen parantumisen ja tuli sen jälkeen uskoon. Kyläpäällikkö lupasi perustaa kyläänsä ensimmäisen seurakunnan. Annoimme tuntemillemme paikallisille pastoreille vastuun kylän asukkaiden opetuslapseuttamisesta ja seurakunnan istuttamisesta.

Toisessa heimokylässä eräs mies, jonka silmissä ei näkynyt iiriksiä eikä pupilleja, alkoi rukoustemme jälkeen nähdä selvästi ensimmäistä kertaa elämänsä aikana.


Toinen ryhmä, jossa Aaro, Miika ja Janica olivat mukana, kastoi neljä heimokylän asukasta Jeesuksen nimeen ja johti useita kyläläisiä uskomaan Jeesukseen sekä parantumaan kivuistaan ja sairauksistaan rukousten voimalla. Lisäksi annoimme kylän asukkaille vaatteita. Nyt kylässä on opetuslapseuttaminen ja uusien seurakuntien perustaminen käynnissä – kuten muissakin kylissä, joissa vierailimme.


Lähetysmatkan kolmannesta päivästä alkaen otimme enemmän riskejä, joista merkittävin oli Redemption Road -evankeliumikampanjan järjestäminen ulkomaalaisten lähetystyöntekijöiden kanssa. Haasteista huolimatta Jumala auttoi meitä saamaan paikallisilta johtajilta ja viranomaisilta kaikki tarvittavat luvat tilaisuuksien järjestämiseksi.


Redemption Road -kampanjan järjestämisessä lisähaasteena oli koota yhteen heimoja, jotka asuvat kaukana eri suunnissa. Paikalliset pastorit auttoivat merkittävästi tämän haasteen selättämisessä, ja niin onnistuimme järjestämään ensimmäisen Redemption Road -tilaisuuden.


Paikalle saapui noin 500 ihmistä eri heimoista ja uskonnollisista taustoista, ja heistä 221 päätti seurata Jeesusta. Monet kokivat parantumisia kivuistaan ja sairauksistaan. Tilaisuudessa dokumentoitiin parantumisia mm. 6 kuukautta kestäneestä sumentuneesta näöstä, 2 vuoden kävelyongelmasta, 1 vuoden jalkakivusta, 3 kuukauden olkapääkivusta ja 4 kuukauden nielemisvaikeudesta. Pastorimme tarjoavat uskoon tulleille nyt jatkuvaa tukea, ohjausta ja rohkaisua Jeesuksen seuraamisessa.


Lähetysmatkan neljäntenä päivänä järjestimme toisen Redemption Road -tilaisuuden kylässä, jossa on radikaaleimpia paikallisen uskonnon seuraajia. Talvi on eteläaasialaisen epäjumalanpalveluksen perinteissä kaikkein aktiivisin vuodenaika, jolloin monet radikaalit paikallisen uskonnon kannattajat pukeutuvat mustiin ja punaisiin vaatteisiin palvoen kahta eri jumalaa.


Ennen tilaisuutemme alkamista nämä radikaalit vastustivat ja yrittivät estää evankeliumikampanjaan tarvittavien välineiden pystytystä. Vaikka olimme tilanneet järjestäneet välineet hyvissä ajoin ennen kampanjamme alkamista, saimme puheluita paikallisilta uskonnollisilta radikaaleilta, jotka vaativat meitä perumaan evankeliumikampanjamme varmistaakseen, että heidän epäjumalanpalvontaan keskittyvä kokoontumisensa onnistuisi.


Jumalan armosta onnistuimme kuitenkin järjestämään kampanjassa tarvitsemamme välineet käyttökuntoon vain kaksi tuntia ennen tilaisuutemme alkamista, vaikka se näytti vielä tuolloin mahdottomalta. Vaikeuksista huolimatta Jumala johti merkittävän määrän ei-kristittyjä evankeliumitilaisuuteemme. Lopulta dokumentoimme 201 päätöstä seurata Jeesusta sekä lukuisia parantumisia Jeesuksen nimessä.


Viidentenä päivänä järjestimme kolmannen Redemption Road -evankeliumitilaisuuden äskettäin muodostetussa yhteisössä, joka oli vielä melko hiljattain täysin saavuttamaton. Vuoden 2023 alussa olimme perustaneet sinne uuden seurakunnan, ja vuoden sisällä seurakuntaan on liittynyt 20 henkilöä. Tämä evankeliumikampanja oli ensimmäinen kampanjamme kyseisessä kylässä seurakunnan perustamisen jälkeen. Tilaisuus jätti syvän vaikutuksen yhteisöön. Aaro julisti evankeliumia koko yhteisölle, ja 296 ihmistä teki dokumentoidun päätöksen seurata Jeesusta.


Illan päätteeksi pääsimme todistamaan voimallisia parantumisia: Eräs nainen parantui voimakkaista kurkkusyövän leikkauksen jälkeisistä kivuista; 5 vuotta kestäneet olkapää- ja käsikivut parantuivat; 10 vuotta kestänyt migreeni parantui; 5 vuotta kestänyt polvikipu parantui, 4 vuoden päänsärky parantui; 2 vuoden olkapääkivut paranivat; vuoden kestäneet onnettomuudesta johtuneet kävelyongelmat paranivat; ja 6 kuukautta vaivannut sumentunut näkökyky parantui Jeesuksen nimessä.


Olemme erittäin kiitollisia yhteistyöstä toisten evankelistojen, esirukoilijoiden ja taloudellisten tukijoiden kanssa, ja jatkamme työtä Jumalan valtakunnan levittämiseksi Etelä-Aasiassa.bottom of page